REGENERACE BROWNFIELDU BÝVALÉHO ZÁMECKÉHO KRAVÍNA

projekt REGENERACE BROWNFIELDU BÝVALÉHO ZÁMECKÉHO KRAVÍNA, registrační číslo CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0004140.

Příjemce dotace: KOOPERACE, a.s.

Text: Cílem projektu je rekonstruovat objekt bývalého zámeckého kravína v Třebíči na Podklášteří a díky tomu rozšířit, zrekonstruovat nebo nově vybudovat kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu o celkové ploše 1 099,08 m2.

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde.